Reklamační řád

Reklamační řád

  1. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující eshopu učinit písemně. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady.
  2. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
  3. K reklamaci je nutné předložit kopii daň. dokladu zboží, jehož vady jsou reklamovány.
  4. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.

Základní podmínky reklamace

  • vadou se rozumí změna (vlastností) zboží, jehož příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie, nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení,
  • za vadu NELZE považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu,
  • reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit zboží vyčištěné a hygienicky nezávadné.
  • pokud se tak nestane, budou účtovány náklady na vyčištění - minimálně 200 Kč!

Reklamované zboží zasílejte na sídlo firmy:

Ing. Jan Weber, Koperníkova 21, 73701 Český Těšín

OPRÁVNĚNÉ REKLAMACE VYŘIZUJEME MAX. DO 14 DNŮ, V KRÁMĚ PAK TAKÉ IHNED

===================================================

Vrácení nového zboží 

- MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 10 DNŮ - NEPOUŽITÉ - NEPOŠKOZENÉ - ČISTÉ !!!

-  je nutné doložit daň. doklad - účet od nákupu

-  slevový kupón bude při nesplnění podmínek SMAZÁN - ZRUŠEN .   

NULOVÉ dopravné bude doúčtováno a činí - 199,- Kč /  12,- EUR 

DOPRAVNÉ NENÍ SOUČÁSTI CENY VÝROBKU A NEBUDE SE VRACET

Zboží které vracíte, reklamujete, nebo žádáte výměnu za jiné posílejte na adresu firmy - fyz. osoba:

Ing. Jan Weber, Koperníkova 21, 737 01 Český Těšín